angry birds...

angry birds بازی کردین؟ خیلی بازی باحالیه و این روزا تبش همه جا داغ و فراگیر شده. دیروز آقای همسر بازیشو رو فلش آورد و ریخت توو کامپیوتر و من که خیلی خوشم اومده بود سخت مشغول بازی شدم. آخر شب، همسر که خیلی ام خسته بود، خوابش برد و من همچنان بازی میکردم و لذت میبردم تا اینکه به سرم زد ورژن جدیدشو از اینترنت دانلود کنم. اینکارو کردم و اتفاقا زیاد هم طول نکشید و وقتی دانلود تموم شد بازی بصورت اتوماتیک run شد و وای، چشمتون روز بد نبینه. من نمیدونم چرا ولومش انقدر بالا بود یهو با صدای خیلی بلند موزیک مسخره ی angry birds شروع کرد به پخش شدن. همس جان هم که وقتی خوابش سنگین شده باشه دیگه خداروهم بنده نیست و دوست و دشمن نمیشناسه از خواب پرید و شروع کرد به داد و بیداد. منم که هول شده بودم و حسابی ام ترسیده بودم نمیدونستم چه جوری قطعش کنم. لب تاپو برداشتم و دویدم توو اتاق و درو بستم و نفهمیدم چه جوری قطعش کردم آخر سر. داستانی بود خلاصه. ولی این بازیو واقعا دوست دارم. بازیه خوش آب و رنگیه چشمک

 

/ 0 نظر / 9 بازدید