هوای دل انگیز صبح...

دقت کردین امروز صبح هوای تهران چقدرررررر خوب بود؟ صبح زود که از خونه زدم بیرون برم سمت شرکت بعد از مدتها احساس کردم نفسم سبک شده و دلم خواست پیاده راه برم و برم و نفس های عمیق بکشم. حیف که ساعت لعنتی اجازه نداد و عقربه های ساعت که به سرعت به هشت و نیم نزدیک میشدن منو به سمت محل کارم هل میدادن انگار...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید