دوز خرید خونم پائین اومده...

هیچ چیز به اندازه ی خرید کردن نمیتونه منو سرحال بیاره و حالمو خوب کنه. چرخیدن توو مرکز خریدای بزرگ و زیر و رو کردن اجناسی که دوست دارم و خریدنشون. من از اون دست خانومهایی هستم که در مواقع ناراحتی و مشکل و افسردگی یه برنامه خرید میتونه حالشون رو دگرگون کنه و کاری کنه که مشکلات و مصائب فراموششون بشه. بله یه همچین آدمی هستم من مژه

 

/ 0 نظر / 19 بازدید