توانایی خانومها رو دست کم نگیرید...

شرایطی شده که خانومها در توانایی و کارایی و مدیریت نه تنها کم از مردها نیستن، بلکه خیلی وقتا بهتر هستن و عملکرد مناسبتری هم دارن. زندگیای زیادی رو سراغ دارم که توسط یه زن اداره میشه و کل بار مسئولیتش به عهده زن خانواده ست که به بهترین نحو ممکن هم از عهده اش بر میاد البته. حتی اگه سایه یه مرد، که فقط اسمش مرده، بالای سر اون خانواده باشه. باید دست از تعصبات کورکورانه و عقاید خرافی گذشته راجع به برتری مرد به زن و ناتوانی زن و اینها برداشت دیگه. و چه خوب گفته ان که:

مرد ضعیف بود که زن شد ضعیفه...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید