در حسرت تماشای یک فیلم یا خواندن چند صفحه کتاب...

خیلی وقته که با خیال راحت ننشستم فیلمی ببینم یا کتابی دست بگیرم و با آرامش بخونم. بی اعصاب شدم انگار، عجول و شتابزده. همه کارامو با عجله و تند تند انجام میدم و انگار یه لرزش خفیف به جونم افتاده و مدام تکونم میده.انگار کسی یا چیزی دنبالمه و نمیذاره آرامش داشته باشم. توان یک جا آرام و بی حرکت نشستن رو ندارم. دائم فکر می کنم کار نکرده ای دارم یا جایی باید برم و نرفتم. حتی اگه تلویزیون برنامه مورد علاقم رو نشون بده باز نمیتونم پای تلویزیون آروم بگیرم و مطالب بیشتر از دوخط رو هرچقدر هم که جذاب باشه نمیتونم بخونم. خیلی بده. خسته شدم دیگه از این وضعیت. آرامشم رو گم کردم...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید