توکل به خدا...

همه چیز میتونه تغییر کنه. صدتا اتفاق خووب میتونه برام بیافته. یعنی ممکنه؟ خدایا، کم نگفتم راضیم به رضای تو، این یکبار هم تو رضایت بده به رضای من. دوسِت دارم قلب

محتاج دعای خیر هستم....

 

/ 0 نظر / 20 بازدید