خوش به حال من نیست...

خوش به حال اونایی که توو زندگی دنبال علائقشون رفتن. خوش به حال اونایی که توو زندگی به خودشون سخت نگرفتن، خوش به حال اونایی که توو زندگی فقط به خودشون فکر کردن، خوش به حال اونایی که توو زندگی چیزی براشون مهم نبود، خوش به حال اونایی که توو زندگی مرد لحظه های سخت نبودن، خوش به حال اونایی که توو زندگی انتظاری ازشون نمی رفت، خوش به حال اونایی که توو زندگی مجبور نبودن، خوش به حال اونایی که توو زندگی از چیزی نترسیدن، خوش به حال اونایی که توو زندگی هرکاری دلشون میخواست کردن، خوش به حال اونایی که توو زندگی به حرف دیگران اهمیت ندادن، خوش به حال اونایی که واسه خودشون زندگی کردن، هرجور دلشون میخواست زندگی کردن، و اجازه ندادن حسرت چیزی روو دلشون بمونه...

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید