ما چه هستیم؟...

من به خودم خیلی افتخار میکنم. آدمِ به شدت خودمراقبی هستم. اصلا دلم نمیخواد مزاحم کسی باشم یا کسی رو اذیت کنم. هیچوقت بار خودمو روی دوش کس دیگه ای نمیذارم. بی جهت وقت دیگران رو نمیگیرم و در هیچ زمینه های خودم رو به یکی دیگه تحمیل نمیکنم. تازه دارم به ارزشهای وجودی خودم پی میبرم...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید