خسته ام از حجم قفس...

وقتی توان دفاع کردن از حق خودم را ندارم، وقتی در حقم ظلم میکنند و من هیچ کاری از دستم برنمی آید، وقتی مجازات میشوم درحالیکه حتی جرم خود را نمیدانم، وقتی که روحم خراش برمیدارد از این همه بی عدالتی، فرار خواهم کرد، دور خواهم شد، از پستی و پلیدی و تمام انرژی های منفی دوروبرم فاصله خواهم گرفت. آنها که قدردان بودن من نیستند، نبودنم را احساس نخواهند کرد...

 

/ 0 نظر / 6 بازدید