چیزهایی هست که نمیدانی...

غرور کاذب، تازه به دوران رسیدگی، حسادت، مقایسه ی نابجا، کمبود، عقده های دوران کودکی، بی ادبی، ادعاهای پوچ و تو خالی، وارونه جلوه دادن حقیقت، زودباوری، خود فریبی، از خود متشکری، نادانی، ضعف اطلاعات عمومی، خاله زنکی، بی ملاحظگی، پررویی، دو رویی، دل شکستن، دخالت کاری، ندید بدیدی، رضایت بیش از حد از خود، تظاهر، تک بعدی زندگی کردن، بی عاطفگی، بویی از انسانیت نبردن، منفعت طلبی، آدم فروشی، دو بهم زنی، لاف، دروغ و ... هرکدام از این صفات به تنهایی کافی است برای اینکه از شخصی منزجر بشوم. حال اگر تمام این صفات در یک نفر به کمال جمع باشد چکار باید کرد؟؟؟ من:

خامشی جستم که حاسد مرده پندارد مرا

از سر رشک و حسد کمتر بیازارد مرا

(مخاطب خاص دارد)

 

/ 0 نظر / 6 بازدید