حقیقت تلخ...

"زندگی اجتماعی، چه در حوزه روابط انسانی و چه در حوزه های شغلی و تجاری، به سرعت به ما می آموزد که در طول زندگی، به هر آنچه حقمان است دست نمی یابیم." وای که چه تلخ است این حقیقت و البته که چقدر آرامم می کند در مقابل ناملایمات زندگی...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید