حس خوب تمیزی...

دیروز جمعه بود و ما از قبل برنامه ی خونه تکونی گذاشته بودیم. از صبح زود با همسر جان شروع کردیم به تکوندن گرد و غبار از زوایای پیدا و پنهان خونه. همه جا رو زیرورو کردیم و جارو و پارو و خلاصه تا عصری مشغول بودیم. هرچند که آقای همسر مدام غر میزد و سعی میکرد از زیر کار دربره ولی خدائیش خیلی کمک کرد. و نتیجه ی کار هم عالی بود. همه جا تمیز و مرتب شد و وای که تمیزی چه حس خوبی به من میده. انرژی خونه کلی مثبت شده و من لذت میبرم و راضی هستم. سال، تحویل شو. ما آماده ایم...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید