توفیق اجباری...

من خیلی پیگیر اخبار و اتفاقات دور و برم نیستم. کم و زیاد شدن سرعت اینترنت اما متوجهم می سازد که خبری است. اتفاقی در راه است...

 

  
نویسنده: نیکو ساعت ۱٢:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠